Disclaimer

Algemeen:

Sterrenvereniging Astra Alteria (in het vervolg genoemd Astra Alteria) spant zich in om de informatie op haar website en het ledenportaal zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de website en ledenportaal geen rechten worden ontleend. Door hiervan gebruik te maken, stemt u in met deze voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid:

Het bezoek aan de website en ledenportaal van Astra Alteria is voor eigen rekening en risico. Astra Alteria sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina of ledenportaal te kunnen raadplegen, uit.

 

Astra Alteria behoudt zich het recht voor de webpagina naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Astra Alteria is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Hyperlinks:

De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Astra Alteria liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Astra Alteria is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

 

Pdf-bestanden:

Sommige teksten worden aangeboden als zogenaamde Pdf-bestanden. Voor het lezen of printen van een Pdf-bestand heeft u het PDF-leesprogramma ''Acrobat Reader" nodig.

 

U kunt zelf ''Acrobat Reader" op uw computer installeren. Dit programma is voor vrijwel alle soorten computerplatforms geschikt en is gratis verkrijgbaar bij Acrobat Reader. Astra Alteria is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen, die het gebruik of de installatie met zich meebrengt. Voor vragen over het gebruik of de installatie van "Acrobat Reader" is de internetsite www.adobe.nl of een lokale computerdeskundige het aangewezen aanspreekpunt.

 

Privacy:

Astra Alteria respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens, welke in onze website worden opgegeven, worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden.

 

Auteursrecht:

Op de website rust een auteursrecht van Astra Alteria. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.

 
Mijn Astra Alteria
Welkom bezoeker
Wachtwoord vergeten?
Aanmelden als lid